Izvirni znanstveni članki

  • Kozina, A., Veldin, M., Mlekuž, A., Vidmar, M. in Vršnik Perše, T. (2017). Socialno, čustveno in medkulturno učenje na ravni šol kot način zmanjševanja anksioznosti in agresivnosti: pregled obstoječih programov v Sloveniji in širše : duševno zdravje v vrtcu in šoli. Šolsko svetovalno delo, 21(2-3), 36–45.